Kancelaria Prawnicza Jamka & Kaliski świadczy usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa karnego. Jej działalność skupia się zarówno na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak też na świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym w postępowaniach karnych i cywilnych.

Podmiotom gospodarczym zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej – od etapu tworzenia struktur poprzez ich bieżącą obsługę i reprezentację. Kancelaria zapewnia obecnie, zarówno w sposób stały jak i ad hoc, pomoc prawną kilkudziesięciu spółkom prawa handlowego, w tym instytucjom finansowym, takim jak banki i fundusze inwestycyjne. Jednocześnie Kancelaria reprezentuje i doradza swoim Klientom w procesach prywatyzacyjnych, jak i w zakresie nieruchomości, fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej, prawa prasowego i prawa pracy.

W szczególności, Kancelaria Prawnicza Jamka & Kaliski świadczy usługi z zakresu reprezentacji osób fizycznych – członków zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego w sprawach tzw. „White-Collar Crime” oraz „Money laundering”.