Mirosław Kaliski

Adwokat Mirosław Krzysztof Kaliski,

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po ukończonej aplikacji, przez wiele lat był prokuratorem.

W latach 90 tych, pełnił kierownicze funkcje w spółkach z kapitałem zagranicznym, min. w branży ubezpieczeniowej.

Od 2001 roku wykonuje zawód radcy prawnego i adwokata.

Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych a nadto obsługuje i doradza na rzecz podmiotów gospodarczych.

tel.: + 48 22 622 22 12
mail: m.kaliski@jamkakaliski.pl

back