Agnieszka Bieńko-Słowicka

Radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym i spadkowym.

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

tel.: + 48 22 622 22 12
mail: a.bienko@jamkakaliski.pl

back